Όπου και αν με πήγαν οι θεωρίες μου,
βρήκα ότι ένας ποιητής ήδη είχε πάει εκεί.
Ζίγκμουντ Φρόυντ

2/7/16

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ - Γρηγόριος Νταβαρίνος

Από το βιβλίο - ποιητική συλλογή
''ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΟΣ - ΜΕΡΟΣ ΙΙ'',
Εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ.
10 Αυγ 2015 - Αθήνα
...

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ

Λαέ των Δαναών1, μ’ αγνή λατρεία
στα ιερά και όσια της Φυλής
μόλις την ψυχή μου κατέθεσα.
Με την Μουσών της τέχνης μαεστρία
και ταγός2 της πνευματικής οφειλής
προ των ευθυνών σου σε έθεσα.
Πτώχεια, ανέχεια3, αυτοκτονίες,
άσιτα4 παιδάκια να λιποθυμούν
κι άποροι5 να ψάχνουν στα σκουπίδια.
Δεχόμεθα απειλές κι ειρωνείες
κι οι προύχοντες, δίχως αισχύνη6, θυμούν7
να τηρούν8 της «τάξεως» στασίδια.
Λαέ ταλανίζεσαι9 χρόνια τώρα,
νεοφιλελευθερισμός απάτης
κι αινή10 δουλεία που δεν σου πρέπει.
Σκλαβώσανε την πανήδιστη11 χώρα
με σχέδιο διεθνιστικής άτης12,
που, προς το παρόν, τις δάφνες δρέπει13.
Δαναοί1 μην μύθου14 ολιγωρείτε15,
το φαινόμενο είναι παγκόσμιο
και καταπατά τους λαούς της γης.
Εγείρεσθε16 και μην βραδυπορείτε
προς της μοίρας σας το υπερκόσμιο
μετ’ αγωνιστικότητας κι οργής.
Λαέ μου από σένα εξαρτάται
μ’ ελπίδα τον Άνθρωπο να φωτίσεις
και Λευτεριάς Βωμό να ποτίσεις.
Δαναοί1 δόξης ώρα απαντάτε,
δίχως τις ψευδεπίγραφες οιήσεις18,
ώρα για αίγλης έπους κινήσεις!
Λευτεριάς Ελληνικό γονίδιο
οπλίσου κι υπερθύμιο19 εγείρου16,
δώσε στον Άνθρωπο δία20 φλόγα.
Πάψε να ’σαι των μέσων πορνίδιο21,
μ’ Έθνους αδελφοσύνη συνεγείρου16
και Δέσποινα Παναγιά ευλόγα.
Λαέ μου, των Λαών φάους22 κτέρισμα23
μην κάθεσαι να τους κοιτάς χαμένος,
παραδωμένος και ηττημένος.
Κίνησε, γίνε των Λαών έρεισμα24,
μείνε φάρος Λευτεριάς αναμένος
κι ες αεί25 πράττε26 ως μυθημένος27.
Ανακήρυξε Εθνοσυνέλευση
προς άρση28 απανθρώπων μνημονίων
και παύση αρχόντων ουτιδανών29.
Αναγεννήσεως ορθής έλευση,
της αυθεντικής, άνευ δαιμονίων30
κι απαρχή ηγετών επιφανών.
Λαέ μου, της υφηλίου αρχηγέ,
εγείρου16 κι ενσάρκωσε τ’ ονείρατο,
έχεις την άνωθεν βοήθεια.
Αρχαιόφωτε πνεύματος οδηγέ
δώσε στους Λαούς το πολυήρατο31
και γίνε των σοφών αλήθεια!
Οι θεοί σου να σε ζηλέψουν πάλι,
η Παναγιά να πάψει να δακρύζει
κι οι Λαοί να σε σηκώσουν πάλι.
Να κομίσεις32 στους διεθνιστές ζάλη,
τώρα η Αναγέννηση αρχίζει
με των Λαών του Ανθρώπου πάλη!
Άπαντα τ’ ανωτέρω εγράφησαν
μ’ εντελεχή33 μελέτη κι εμπειρίες
και καυτά δάκρυα στα όμματα34.
Οι διεθνιστές μηχανορράφησαν35
κι οι των γνωστών μέσων αναπηρίες
ανέδειξαν προδοτικά κόμματα.
Πέρας36, επίλογος - επιμύθιον37
προς Δαναούς1 και Λαούς του Ανθρώπου:
σκλαβιά στις λέσχες δεν σας προσήκει38.
Καλό το διεθνές παραμύθιον
κι η θεωρία Φρήντμαν - υπανθρώπου,
μα ο χωρών πλούτος σας ανήκει!
1. Δαναοί (Ομηρική λέξη): προσφώνηση των Ελλήνων από τον Όμηρο.
Δαναοί: Έλληνες.
2. ταγός (Ορφική και Ομηρική λέξη): εφώνυμον του ανωτάτου άρχοντος των Θεσσαλικών πόλεων.
3. ανέχεια (Ορφική και Ομηρική λέξη): πτώχεια, ένδεια.
4. άσιτον (Ορφική και Ομηρική λέξη): νηστικό, νηστεύον.
5. άπορος (Ορφική και Ομηρική λέξη): ενδεής, πτωχός· αδιάβατος, δύσκολος, ακαταδάμαστος· στενοχωρημένος, αμφίβολος αναποφάσιστος.
6. αισχύνη (Ορφική και Ομηρική λέξη): ντροπή, αιδώς· ατιμία, ατίμαση· τα κρύφια μέλη.
7. θυμώ (Ορφική και Ομηρική λέξη): παροργίζω· μεσ. οργίζομαι.
8. τηρώ (Ορφική και Ομηρική λέξη): διατηρώ, φυλάσσω· κοιτάζω, παρατηρώ, καιροφυλακτώ.
9. ταλανίζω (Ορφική και Ομηρική λέξη): βασανίζω, ταλαιπωρώ, παιδεύω.
10. αινή (Ορφική και Ομηρική λέξη): φρικτή, σφοδρή, δύσμοιρη, φοβερή, δεινή.
11. πανήδιστη (Ορφική και Ομηρική λέξη) = παν + ηδίστη: η πάρα πολύ νόστιμη - γλυκειά - τερπνή - ευάρεστη - εύχαρις - φαιδρή - εύθυμη - καλόκαρδη.
12. άτη (Ορφική και Ομηρική λέξη): τύφλωση, αναίρεση - απώλεια οράσεως, καταραμένη, συμφορά, βλάβη, φθορά, μανία, θεά του ολέθρου.
13. δρέπω (Ορφική και Ομηρική λέξη): κόπτω, τρυγώ, μαζεύω.
14. μύθος (Ορφική και Ομηρική λέξη): ό,τι λέγεται από στόματος, λόγος, ομιλία, αγόρευση σε δημόσια συνέλευση, συνομιλία, συμβουλή, γνώμη, διαταγή, παραγγελία, φήμη, αγγελία.
15. ολιγωρέω - ώ (Ορφική και Ομηρική λέξη): φροντίζω λίγο για κάποιον, παραμελώ, περιφρονώ, αδιάφορώ.
16. εγείρω ή αγείρω (Ορφική και Ομηρική λέξη): αφυπνώ, ξυπνώ, κινώ, διεγείρω, εγκαρδιώνω, παροξύνω, ανάβω, αίρω, σηκώνω.
17. δόξη(α): (Ορφική και Ομηρική λέξη): φήμη, τιμή, υπόληψη, δόγμα· γνώμη, στοχασμός, φαινόμενο, κρίση, πρόληψη, πρόταση, διδασκαλία.
18. οίησις (Ορφική και Ομηρική λέξη): το οίεσθαι, ψευδο-υπερηφάνεια, έπαρση, η μεγάλη γνώμη που έχει κάποιος για τον εαυτό του.
19. υπερθύμιον (Ορφική και Ομηρική λέξη): πολύ θαρραλέο, ριψοκίνδυνο, άφοβο, αυθάδες, πολύ οργισμένο.
20. δία(η) (Ορφική και Ομηρική λέξη): θεία, θεϊκή, εκ του Διός, εξαίρετη, λαμπρή, ευγενής, κραταιά.
21. πορνίδιον (Ορφική και Ομηρική λέξη) υποκοριστικό της πόρνης· πόρνη: γυναίκα που προσφέρει το σώμα της για συνουσία με αμοιβή.
22. φάος (Ορφική κ αι Ομηρική λέξη): ημέρα, ξημέρωμα· ποιητικώς: οφθαλμός, ευτυχία, χαρά και δόξα, δόξα, λαμπρότης.
23. κτέρισμα (Ορφική και Ομηρική λέξη): το προσφερόμενο στην κηδεία, το επιφερόμενο προς τιμήν ενταφιαζομένου νεκρού· στολίδι.
24. έρεισμα: (Ορφική και Ομηρική λέξη): το υποστηριχθέν, υποστήριγμα, άγκυρα· ανακούφιση, ελάφρυνση.
25. ες αεί (Ορφική και Ομηρική λέξη): για πάντα, αιωνίως.
26. πράττω (Ορφική και Ομηρική λέξη): κάνω, ενεργώ, ασχολούμαι, εκτελώ, κυβερνώ, διοικώ, επιμελούμαι.
27. μυθημένος (Ορφική και Ομηρική λέξη): ονομαστός, ξακουστός, περίφημος.
28. άρσις (Ορφική και Ομηρική λέξη): ύψωση· σύναξη φόρων· σήκωμα· ξύπνημα· φούσκωμα.
29. ουτιδανός (Ορφική και Ομηρική λέξη): τιποτένιος, ασήμαντος, κακός, αχρείος, αδύνατος, δειλός.
30. δαιμόνιον (Ορφική και Ομηρική λέξη): το ανήκον εις δαίμονα.
31. πολυήρατον (Ορφική και Ομηρική λέξη): πολύ ερωτεύσιμο - αγαπημένο - λατρεμένο.
32. κομίζω (Ορφική και Ομηρική λέξη): φέρω, λαμβάνω φροντίδα περί τινός, φροντίζω, επιμελούμαι, περιποιούμαι· επί πραγμάτων: προσέχω, φροντίζω, δίδω προσοχή· φέρω το σήμα εις τον οίκον· δέχομαι· αποφέρω ως βραβείο ή ως λεία, λαμβάνω - εισφέρω, εισάγω· οδηγώ, συνοδεύω· χορηγώ, προσφέρω, παρέχω.
33. εντελεχής (Ορφική και Ομηρική λέξη) = εν + τέλος + έχειν: η πραγματικά υπάρχουσα, η πραγματική, η απόλυτη ύπαρξη, η εν ενεργεία υπάρχουσα, η διαρκώς ενεργούσα, η ενέργεια, ουσιαστική, τυπική· στην φιλοσοφία του Αριστοτέλους, η έχουσα την τάση προς την τελειότητα, προς την ολοκλήρωση.
34. όμμα (Ορφική και Ομηρική λέξη): οφθαλμός, μάτι, όψη, θέαμα, φως, λάμψη.
35. μηχανορραφώ (Ορφική και Ομηρική λέξη): πλέκω δόλους - μηχανές - σκευωρίες.
36. πέρας (Ορφική και Ομηρική λέξη): τέλος, άκρο, τέρμα, εκτέλεση, τελείωση, απόλυτη δύναμη προς τι· επιρ. τελευταίο, τέλος πάντων.
37. επιμύθιον (Ορφική και Ομηρική λέξη): το ανήκον στον μύθο· το ηθικό συμπέρασμα του μύθου.
38. προσήκω (Ορφική και Ομηρική λέξη): αρμόζω, πρέπω, αφορώ, ανάγομαι· φθάνω μέχρι ένα σημείο - μέρος.

Γρηγόριος Νταβαρίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

"Without Arms" MFA Thesis Animation by Alek Vacura